Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Barnomsorg och skola | Rökfrihet | Hälsa | Idrott | Manligt - kvinnligt | Ledarskap | Cancer
Kurser/ Hjärnväg till rökfrihet
Förr löste du problemet med en cigarett. Nu är det cigaretten som är problemet.
Du har bestämt att ta kontrollen över ditt liv.
Det är ett beslut du kan vara stolt över.
Förberedelser inför rökstoppet med hjälp av kassettband.
Detta händer i ditt undermedvetna när du lyssnar till kassettbandet:
Nytt program styr
Du sår fröet till en ny identitet där du är rökfri.
Du lär känna ditt eget beteende.
Hjärnan
Det du ser inom dig vinner över din vilja.
Känslan vinner över förnuftet.
Kroppsspråket är starkare än språket.
På kursen får du lära dig känna ditt eget beteende så du kan bemästra röksuget och även lära känna din inre styrka.
 Boka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK