Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Presentation |  Referenser |  Beställ cd och kasetter
Referenser
Lars Ingmar Johansson är flitigt anlitad för personalutvecklande uppdrag i många svenska företag och inom offentlig sektor.

Han har anlitats av bland annat: Ericsson, Telia, Vattenfall, Folksam, Karolinska sjukhuset och Svenskt Näringsliv.Jag har slutat misslyckas. Jag gör bara sådant jag kan, så jag gör ganska lite.Boka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK