Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Presentation |  Referenser |  Beställ cd och kasetter
Lars Ingmar Johansson
I slutet av 1960-talet råkade Lars Ingmar ut för en mycket allvarlig bilolycka. Genom hård fysisk och psykisk träning tog han sig tillbaka till livet.
Den erfarenheten bär han med sig när han undervisar i mental träning.
Se bild från olyckan >>
Intresset för mental träning började inte med olyckan utan i samband med idrott. I början av 1970-talet var Lars Ingmar aktiv friidrottare. Han nådde en tredje placering i Svenska mästerskapen på 4 x 400 meter.
Se bild från ett lopp>>
Efter avslutad utbildning på lärarhögskolan, och några år som mellanstadielärare i Örebro, flyttade Lars Ingmar till Iran. Mellan åren 1975 och 1979 tjänstgjorde han som rektor vid Swedish School i Teheran.
Där upplevde han den iranska revolutionen där kungen kastades ur landet och den religiöse ledaren Ayatolla Khomeini införde islamska lagar till priset av ett inbördeskrig. Mellan 50 000 och 100 000 människor dödades i samband med revolutionen.
Se bild från Iran>>
I Teheran var han engagerad under långa tider vid Italian Theatre där han uppträdde som illusionist i en Music Hall underhållning. Hemma i Sverige har han fortsatt att framträda som illusionist och 1993 vann Lars Ingmar första plats i Svenska Mästerskapen i scenmagi.
Se bild från mästerskapet >>
Sedan 1988 föreläser han i mental träning och ledarskap. Hans målgrupp är bred och han vänder sig till sjukhus, skolor, kommunal inrättningar, polismyndigheter, idrottsrörelser med flera.
Se bild från en föreläsning vid Karolinska sjukhuset i Stockholm >>
Se bild från en föreläsning vid Karolinska sjukhuset i Stockholm >>
Hur Lars Ingmar kan arbeta inom så vitt skilda områden?
- Det är samma hjärna.Boka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK