Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Barnomsorg och skola | Rökfrihet | Hälsa | Idrott | Manligt - kvinnligt | Ledarskap | Cancer
Kurser/ Ledarskap
Kursen innehåller följande delar
Det du inte kan kommunicera styr dig
Världens starkaste vapen - språket
Vad är karisma - utstrålning?
Matchning och spegling
Kroppsspråk - språk
Vår hjärna - ett sinnrikt instrument
Vänster och höger hjärnhalva, logik och intution
Från viljestyrning till bildstyrning
När du sover sover inte höger hjärnhalva
Manligt - kvinnligt. Tar naturen större risker med mäns hjärnor?
Hälsa
Var hämtar du din kraft?
Från nollhälsa till plushälsa
Utbränning - en individs kamp för mening
Rätt spänning i kroppen spar energi
Kropp och själ - två sidor av samma mynt
Stress
Stress kan vara till hjälp
Hur du hanterar stress
Lyssnar du inte på stresssignalerna kan kroppen angripa dig själv
Vi är stenåldersmänniksor!
Motivation - livets kärna
Den inre bilden styr alltid den yttre bilden
Framtiden står inte skriven i stjärnorna utan i oss själva
Självbild
Från nollhälsa till plushälsa
Positivt tänkande
Att bli en vinnare!
Självuppfyllande profetior
Det du tror är du
Inlärd hjälplöshet
Bäst när det gäller
Mål och bygga team
Direktstyrning - programstyrning - målstyrning
Målstyrning - en ständig förfining
Vad har vi deligerat? Checklista
Övergripande mål
Hörnstenar för målstyrning
Att förankra en målbild
Lederskap
Våda vara ledare
Egna värderingar
Vägledning
Auktoritet - auktoritär
Självkännedom - självinsikt
Fördelning av makt - samråd
Information
Konflikter
Jag - du relation
Uppmuntran - kritik
Den positiva ledarenBoka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK