Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Barnomsorg och skola | Rökfrihet | Hälsa | Idrott | Manligt - kvinnligt | Ledarskap | Cancer
Kurser/ Barnomsorg och skola
Kursen omfattar en till fyra dagar
Vad är stress
Vad händer i kroppen när du uppfattar ett hot?
Kropp och själ - två sidor av samma mynt.
Muskulär avslappning
- kroppens egen lugnande medicin
Rätt spänning i kroppen spar enegri
Tänd men inte spänd
Vänster och höger hjärnhalva
Logik och intuition
Från viljestyrning till bildstyrning
Muskulär avslappning
Ett praktiskt pass
Mental träning
Bäst när det gäller
Koncentration och motivation
Din självbild
Hur får jag ett bättre självförtroende?
Olika trancetillstånd
Vad är meditation, hjärntvätt och hypnos?
Din självbild
Hur får jag ett bättre självförtroende?
Målbildsträning
Hur sätter du mål och når dina mål
Vår utveckling styrs av vår attityd till utveckling
En själ som bär på mål i livet går åt rätt håll framåt
Barns situation i dag
Krav, kärlek och normer
Trygghet och utmaning
I lagom doser är bästa receptet på livskraft
Hur ser du signaler på barn som mår dåligt?
Jagsvaga barn
Stor, stark, liten och svag
Minst 100 000 barn har föräldrar som dricker för mycket.
Många svikna barn. Tyck om mig!
Våld i teve
Dina barn går inte i repris. Överstimulering
Världens starkaste vapen
Starkare än kärnvapen - språket!
Föräldrar ska vara föräldrar
Ge barnen klara gränser.
Frihet från uppforstran.
Ingen kan sova med en tiger under sängen
Fantasi och verklighet
Maskrosbarn
- De osårbara barnen.
Vad kan vi lära från dessa barn?
Marknadsför din yrkesroll
Vem har karisma
- utstrålning
Auktoritet - auktoritär
Äkta relationer
Kommunikation
Det du inte kan kommunicera styr dig
Inläringsmetoder
Suggestopedi
Dig själv som förebild
Arbetsglädje - utbränning
Var hämtar du din kraft?
Från nollhälsa till plushälsa
Positivt tänkande
Utbränning
En individskamp för mening
Ledarskap kräver dialog
Delegering
- hur?Boka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK