Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Barnomsorg och skola | Rökfrihet | Hälsa | Idrott | Manligt - kvinnligt | Ledarskap | Cancer
Kurser/ Idrott
Framtidens vinnare måste bygga sitt psyke
lika noga som sin fysik
Psykisk energi
-att bygga energi
- psyke - teknik
- nervositet
- tävlingsspänning
- positiv och negativ stress
- konflikter
- tidigt utbränd
- miljöombyten
Tankens kraft
- plus- och minuspsyke
- försvar eller angrepp
- kamp eller flykt
- tvång eller frihet
- oro för smärta
- tankar är osynlig energi
- en spänd muskel arbetar även i vila
Koncentration
- störande koncentration
- koncentration framåt - bakåt
- koncentration från tekniken
- koncentration från kroppen
- hjärnan kan bara koncentrera sig på en sak i taget
Prestationer
- den som nästan lyckas
- protestreaktioner
- blockeringar
- känslomässiga
- mål
- teknik
- kvotering
- situiation

- inlärd hjälplöshet
- trygghet - balans
- ritualer - skrock - maskot - trigger
- risktagande
- prestationsångest
- Är du rädd för jultomten?
Avspänning - självsuggestion
- i form -uri form - varför
- vad är hypnos?
- vad är autogen träning?
- vad är yoga och meditation?
- all suggestion är självsuggestion
- tro och fantasi - ett livsfarligt vapen fel använt
- genom att tro sig vara herre över sina tankar blir man det
Vänster och höger hjärnhalva
- styr känslorna förståndet
- ditt kritiska tänkande finns bara i vänster hjärnhalva
- hjärnan kan förstora och förminska
- fångad mellan hjärnhalvorna
- skiljer hjärnan på manligt och kvinnligt?
- de personer som bortser från biologiska fakta är "hjärndöda"   eftersom de anser att hjärnan inte spelar någon roll
Mentala träningsmetoder
- gränssprängning
- idottskultur
- ditt mentala rum
- modellinlärning
- visulaisering
- mentala spärrar
- att bli en vinnare
- hemligheten i din framgång ligger i upprepning
Självförtroende
- dina läromästare
- hur skapar du ett starkt självförtroende
- samtal med ditt inre
- negativa bilder är starkare än vår vilja
- hjärnan förstår inte negationer
- självbestraffning
- vinnarroll och förlorarroll
- du är det du tror du är
- placeboeffekt
- självkännedom
- hjärnan kan inte skilja på det du tänker och det du gör
Mål
- väderingar och normer
- motivation
- den inre bilden styr alltid den ytte bilden
- barriärbrytande mål
- finn konkreta mål
- omedveten påverkan
- mål och självförtroende i balans
- tappar du tron tappar du målet
Ledarskap
- våga vara ledare - vägledare
- du kommer att blir den mest betydelsefulla ledaren på mycket  längeBoka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK