Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Barnomsorg och skola | Rökfrihet | Hälsa | Idrott | Manligt - kvinnligt | Ledarskap | Cancer
Kurser/ Hälsa
Vår hjärna ett sinnrikt instrument
- vänster och höger hjärnhalva, logik och intution
- från viljestyrning till bildstyrning
- när du sover sover inte höger hjärnhalva
- manligt och kvinnligt, tar naturen större risk med mäns   hjärnor?
Hälsa
- var hämtar du din kraft?
- från nollhälsa till plushälsa
- utbränning - en individs kamp för mening
- rätt spänning i kroppen spar energi
- kropp och själ är två sidor av samma mynt
- genom att tro sig vara herre över sina tankar blir man det
Stress
- stress kan vara till hjälp
- hur du hanterar stress
- lyssnar du inte på stressignalerna kan kroppen angripa dig   själv
Avspänning - självsuggestion
- i form -uri form - varför
- vad är hypnos?
- vad är yoga och meditation?
- all suggestion är självsuggestion
- tro och fantasi - ett livsfarligt vapen fel använt
- en spänd muskel arbetar även i vila
Självförtroende - självkännedom
- dina läromästare
- hur skapar du ett starkt självförtroende
- samtal med ditt inre
- negativa bilder är starkare än vår vilja
- hjärnan förstår inte negationer
- självbestraffning
- vinnarroll och förlorarroll
- du är det du tror du är
- placeboeffekt
- inlärd hjälplöshet
- hjärnan kan inte skilja på det du tänker pch det du gör
Motivation - livets kärna
- den inre bilden styr alltid den yttre bilden
- framtiden står inte skriven i stjärnorna utan i oss själva
- tappar du tron tappar du målBoka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK