Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Föreläsningar
Förslag på program och idéer
På den här sidan kan du själv plocka ut rubriker till en
hel- eller halv dags föreläsning.
Dag 1  
9.00 - 10.00 Hjärnans hemligheter
Från viljestyrning till bildstyrning
Hjärnan kan inte skilja på det du tänker och det du gör = konstgjord rutin.
10.00 - 10.30 Paus
10.30 - 12.00 Vad är stress?
Vad händer i kroppen när du uppfattar ett hot? Stress en kraftkälla rätt använd.
Mental träning
Bäst när det ligger. Hemligheten i din framgång ligger i att upprepa rätt bild.
12.00 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.30 Självförtroende
Bilden av dig själv styr dig. Hjärnan kan inte skilja på det du gör och det du tänker.
Mål
Hur du sätter rimliga mål och sätter dina mål. Tappar du tron tappar du målet.
14.30 - 15.00 Paus
15.00 - 15.30 Muskulär avspänning
Kroppens egen lugnande medicin. En spänd muskel arbetar även i vila.

Dag två  
9.00 - 10.00 Repetition - fördjupning
Ibland vill hjärnan två olika saker. Vad gör du då?
10.00 - 10.30 Paus
10.30 - 12.00 Fördjupning-
självförtroende

Du är det du föreställer dig att vara
Fördjupning - mål
Vår utveckling styrs av vår attityd till utveckling. Framgång börjar nedåt, inte uppåt.
12.00 - 13.15 Lunch
13.15 - 14.30 Kommunikation
Värdens starkaste vapen? Språket. Kroppsspråk - språk.
Subliminal perception - det undermedvetna uppfattar mer än det medvetna.
Olika trancetillstånd
Vad är hypnos, meditation, hjärntvätt? All suggestion är självsuggestion.
14.30 - 15.00 Paus
15.00 - 15.30 Muskulär avspänning
Kroppens egna lugnande medicin. Våga lyssna till dig själv.
   
   Boka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK