Hem | Lars Ingmar Johansson | Föreläsningar | Kurser | CD & kasetter | Kontakt


Barnomsorg och skola | Rökfrihet | Hälsa | Idrott | Manligt - kvinnligt | Ledarskap | Cancer
Kurser/ Cancer
Mental träning är ett komplement till den medicinska behandlingen och inte en ersättning
Vänster och höger hjärnhalva
- när styr känslorna förnuftet?
- ditt kritiska tänkade finns i höger hjärnhalva
- hjärnan kan förminska och förstora bilder
- hjärnan kan bara koncentrera sig på en sak i taget, eller?
- när du sover sover inte höger hjärnhalva
- de personer som bortser från biologiska fakta är "hjärndöda"   eftersom de anser att hjärnan inte spelar någon roll
Avspänning - självsuggestion
- vad är hypnos?
- vad är meditation?
- all suggestion är självsuggestion
- tro och fantasi - ett livsfarligt vapen fel använt
- genom att tro sig vara herre över sina tankar blir man det
Psykisk energi
- diagnos blir ... prognos
- placebo - noncebo
- att bygga energi
- en maskros växer genom asfalten
- minst förstådda kraften är livskraften
- vi är till 99 procent stenåldersmänniskor
Tankens kraft
- plus och minuspsyke
- kamp eller flykt
- oro för smärta
- inlärd hjälplöshet
- tankar är osynlig energi
- om vi tror att tanke och liv är energi har vi lärt oss att förstå att energi   inte försvinner, utan ändrar form
Självförtoende
- dina livsmönster
- hur du skapar ett starkt självförtroende
- självbestraffning
- negativa bilder är starkare än vår vilja
- hjärnan kan inte skilja på det du tänker och det du gör
Mentala träningsmetoder
- ditt mentala rum
- modellinlärning
- visualiserinig
- mentala spärrar
- det ideala inlärningstillståndet
- träningsprgram för cancerpatienter
- fördelar med fysisk träning
- kärlekens magi
- vetenskapen får inte bli Gud och skilja sig från patienten
- likgiltigheten som den teknologiska medicinen ibland uppsvisar   inför sambandet mellan kropp och själ är en kort villfarelse historiskt sätt
Mål
- motivation - patientens attityd
- den inre bilden styr alltid den yttre bilden
- mål och självförtroende i balans
- målbilden kommer alltid före processbilden
- liv som räddas ska också levas
- tappar du tron tappar du målBoka Lars Ingmar tfn, 070 655 37 81 Webbproduktion NIK